مرور برچسب

آموزش افکت نوشته شدن خط نستعلیق در افترافکت

آموزش افکت نوشته شدن خط نستعلیق در افترافکت

نستعلیق و فونت های همانند آن مثل فونت شکسته، نسخ، معلی و ...، وفتی که بخواهیم آنها را در افترافکت انیمیت کنیم؛ می توانیم افکت نوشته شدن بر روی آنها اعمال کنیم که حرفه ای ترین روش آنرا با هم می بینیم.